Matematika - Římské číslice - Poznej římské číslo od arabského

Ukážu ti 9 arabských a 9 římských čísel. Vyber jen ty římské, arabské nevybírej.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Označ jen římská čísla, arabská neoznačuj.