Matematika - Římské číslice - Poznej římské číslo

Ukážu ti několik různých znaků a řetězců. Vyber, které z nich jsou správně zapsaná římská čísla.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyber jen správně zapsaná římská čísla, ostatní nevybírej.