Matematika - Sčítání a odčítání - Doplň do příkladu menšitele do 20

V příkladu do 20 bude chybět menšitel, doplň jej.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: