Matematika - Sčítání a odčítání - Odečti 2 menšitele od menšence do 10

Od menšence odečti 2 menšitele. Menšenec bude maximálně 10

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: