Matematika - Sčítání a odčítání - Odečti 2 menšitele od menšence do 20

Od menšence odečti 2 menšitele. Menšenec bude maximálně 20. Bez přechodu přes 10

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: