Matematika - Záporná čísla - Doplň řadu čísel mezi -9 a 0

V řadě čísel budou 2 chybět. Doplň je!

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: