Matematika - Záporná čísla - Vyber příklady se záporným výsledkem - sčítání a odčítání

Vyber příklady se záporným výsledkem - spočítej příklad a urči, zda je výsledek kladný nebo záporný. Příklady se záporným výsledkem označ, ostatní neoznačuj.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Vyber příklady s výsledkem < 0, ostatní nevybírej.