Matematika - Zlomky - Krácení zlomků - složitější

Složitější krácení zlomků. Spáruj zlomek ve zkráceném a v nezkráceném tvaru.

Příklad:

40 36 = 10 9

20 22 = 10 11

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: