Matematika - 2. třída - Doplň do příkladu činitele do 10

V příkladu na násobení do 10 bude chybět činitel, doplň jej.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy: