Matematika - 2. třída

Příklady z matematiky pro 2. třídu.

Pexeso na násobení do 15

Seřaď jednotky času

Sčítání s přechodem přes 10

Pexeso na odčítání do 50

Pexeso na sčítání do 50

Seřaď měsíce v roce

Pexeso celé hodiny 1-24

Sčítání a odčítání do 20

Seřaď 7 čísel 0 - 99

Procvičování násobilky 10

Procvičování dělení 10

Doplň číselnou řadu 11-99

Vyber sudá čísla do 99

Vyber lichá čísla do 99

Procvičování násobilky 2

Převod jednotek času 1

Doplň řadu lichých čísel

Doplň řadu sudých čísel

Procvičování dělení 2

Procvičování násobilky 3

Procvičování dělení 3

Zaokrouhlování na desítky

Procvičování násobilky 4

Procvičování dělení 4

Procvičování násobilky 5

Procvičování dělení 5

Procvičování dělení 6

Procvičování dělení 7

Procvičování dělení 8

Procvičování dělení 9

Doplň do příkladu činitele do 10

Doplň do příkladu dělence do 10

Doplň do příkladu dělitele do 10

Zapiš celé hodiny podle slov: 1 - 12

Zapiš celé hodiny podle slov: 1 - 24

Pexeso sčítání 3 čísel do 50

Pexeso sčítání 4 čísel do 50

Pexeso hodiny 1-24, celé a půl

Pexeso hodiny 1-12, celé, půl a čtvrt

Pexeso sčítání 3 čísel do 100

Pexeso hodiny 1-24, celé, půl a čtvrt

Doplň dny v týdnu

Pexeso hodiny a minuty 1-12

Pexeso hodiny a minuty 1-24

Vyber měsíce, které mají 30 dní

Pexeso sčítání 4 čísel do 100

Vyber měsíce, které mají 31 dní

Sčítání dvojciferných čísel