Matematika - 2. třída - Doplň dny v týdnu

Ukážu ti seznam dnů, jak jdou po sobě, ale některé budou chybět. Doplň chybějící názvy dnů v týdnu.

Tvé nejlepší časy:

Gratuluji, tvůj čas je:

Tvé nejlepší časy:

Doplň jak jdou dny za sebou, pozor na háčky a čárky!